Φωτογραφίες – Ammon Zeus Hotel

  •  
    Στην άφιξη απαιτείται προέγκριση πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση.

Φωτογραφίες

Παρακαλούμε εγγραφείτε για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Call. 0030 - 2374022356
Fax: 0030 - 2374023232
Email. info@ammon-zeus.gr

© Copyright Ammon Zeus Hotel 2016
Powered by MMS Advertising.

Book Now
Check-in: 14:00 // Check-out: 12:00


 

Same Name, New Hotel

DISCOVER THE NEW AMMON ZEUS HOTEL

Completely renovated for your comfort and pleasure.

BOOK NOW VIA OUR SITE AND earn 5%
DISCOUNT WITH THE VOUCHER MYNEWAMMONZEUS