•  
    Στην άφιξη απαιτείται προέγκριση πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση.

Video Tour

Call. 0030 - 2374022356
Fax: 0030 - 2374023232
Email. info@ammon-zeus.gr

© Copyright Ammon Zeus Hotel 2016
Powered by MMS Advertising.

Book Now
Check-in: 14:00 // Check-out: 12:00


 

BOOK DIRECT WITH BENEFITS

Book direct and choose one of the offers.

Please write your choice at the special Requests/Remarks* field inside the booking engine.