Καιρός – Ammon Zeus Hotel
  • Στην άφιξη απαιτείται προέγκριση πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση.

Καιρός

Καιρός

Humidity: 93%
Clouds: 75%
Wind (N): 4kph
fog
Κυριακή
13°
11°
Δευτέρα
11°
Τρίτη
11°
11°
Τετάρτη
13°
12°
Πέμπτη
16°
15°

Call. 0030 - 2374022356
Fax: 0030 - 2374023232
Email. reservations@ammon-zeus.gr

© Copyright Ammon Zeus Hotel 2018
Powered by MMS Advertising.