Καιρός – Ammon Zeus Hotel

  • Στην άφιξη απαιτείται προέγκριση πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση.

Καιρός

Καιρός

Humidity: 75%
Clouds: 0%
Wind (N): 4kph
clear sky
Δευτέρα
18°
12°
Τρίτη
14°
14°
Τετάρτη
15°
14°
Πέμπτη
14°
11°
Παρασκευή
15°

Call. 0030 - 2374022356
Fax: 0030 - 2374023232
Email. reservations@ammon-zeus.gr

© Copyright Ammon Zeus Hotel 2018
Powered by MMS Advertising.

Book Now
Check-in: 14:00 // Check-out: 12:00