Καιρός – Ammon Zeus Hotel
  • Στην άφιξη απαιτείται προέγκριση πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση.

Καιρός

Καιρός

25° Humidity: 36%
Clouds: 20%
Wind (S): 13kph
few clouds
Παρασκευή
25°
21°
Σάββατο
18°
18°
Κυριακή
18°
19°
Δευτέρα
18°
18°
Τρίτη
18°
18°

Call. 0030 - 2374022356
Fax: 0030 - 2374023232
Email. reservations@ammon-zeus.gr

© Copyright Ammon Zeus Hotel 2018
Powered by MMS Advertising.