Βράβευση με την Πιστοποίηση της UNESCO “Sustainable Travel Pledge” για Αειφόρο Τουρισμό